Després de nou anys d’intensa activitat, el SAF va abaixar la persiana el 31 de desembre de 2020. Però, les comunitats de Sant Pere de les Puel·les i Sant Benet de Montserrat, decidides a mantenir el projecte, l’activitat i els serveis oferts pel SAF, van crear l’entitat ACUB Àmbit Cultural de Benedictines, que va començar a caminar l’1 de gener de 2021.

Amb la voluntat de recopilar i quantificar la feina feta pel SAF entre 2012 i 2020, per així avaluar-ne els resultats assolits i actuar en conseqüència en la nova entitat ACUB, hem elaborat la present memòria final del projecte. Un document recopilatiu de tota l’activitat duta a terme pel SAF durant els seus nou anys d’existència, però també el punt de partida que guiarà el nou camí de l’ACUB.

Aprofitem aquestes línies finals per donar gràcies a les comunitats que han integrat la Federació Catalana de Monges Benedictines per dipositar en nosaltres la seva confiança durant aquests nou anys de servei.

Gràcies per deixar-nos tenir cura, gaudir i compartir el vostre patrimoni; gràcies per deixar-nos formar part del vostre món; per acollir-nos.