Projecte

ACUB Àmbit Cultural de Benedictines és una entitat sense ànim de lucre creada pels monestirs de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona i Sant Benet de Montserrat amb la missió de gestionar, conservar i difondre el patrimoni documental, cultural i històric —passat, present i futur— de les benedictines; potenciar i fomentar el coneixement de la vida monàstica benedictina, especialment femenina i crear, promoure i transmetre cultura.

Missió

Per això, des de l’ACUB:
⦁ Gestionem els arxius i fons documentals monàstics de les comunitats integrants
⦁ Atenem, orientem i assessorem els nostres usuaris en els seus múltiples perfils
⦁ Vetllem per la conservació i restauració del patrimoni del monacat benedictí femení
⦁ Programem i acollim accions culturals i activitats formatives vinculades a la cultura monàstica benedictina i femenina
⦁ Creem i incentivem l’edició i difusió de recerques i estudis monàstics, femenins i benedictins
⦁ Prestem serveis d’assessorament en el camp i les matèries que ens són pròpies
⦁ Col·laborem amb entitats afins per dur a terme les finalitats que ens són pròpies  

Voluntat i visió

Som una entitat creada amb la voluntat i visió d’esdevenir un centre cultural i patrimonial de referència del monacat benedictí femení; una porta oberta al patrimoni documental i històric de les benedictines; un espai per crear i compartir coneixement entorn la vida i cultura benedictina femenina. 

Valors

Els valors que caracteritzen i marquen la manera de fer i ser d’ACUB són:

OBERTURA
Des de l’àmbit privat i tan desconegut dels monestirs femenins ens obrim a la societat per compartir un patrimoni, una cultura, una forma de viure. Treballem per apropar el nostre testimoni passat, present i futur a la societat; i ho fem obertament, de forma transparent.

ACOLLIDA
Som benedictines, l’acollida forma part de la nostra forma d’entendre la vida («Tots els forasters que es presenten han de ser acollits com el Crist» RB LIII,1) i l’ACUB també participa d’aquesta porta oberta, d’aquesta acollida, amb el servei que oferim, des del patrimoni i el coneixement, a la societat.

PRESERVACIÓ
Treballem per la salvaguarda i la conservació del patrimoni documental, cultural i històric de les benedictines dels monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Benet de Montserrat; per llegar-lo a les societats futures. Conservem i gestionem el patrimoni de les benedictines per crear i transmetre coneixement; perquè creiem fermament que només el que es coneix es valora, i si es valora es preserva.

QUALITAT
Ens regim per la recerca constant de la millora de la qualitat —ètica i estètica—, del rigor científic i de la innovació en tot allò que fem, acollim o col·laborem des del patrimoni i pel patrimoni.  

EMPODERAMENT

Hem rebut el llegat d’unes dones i treballem per l’empoderament de les dones des d’una entitat formada per dones. Conservem, gestionem i creem memòria en femení, perquè creiem que conèixer i compartir la vida de les que ens han precedit ens ajuda a fer camí cap una societat més igualitària, justa i solidària.

COL·LABORACIÓ
Som una entitat petita amb una vocació gran. La col·laboració, el compartir, el treballar en equip ens són imprescindibles per dur a terme els nostres projectes, però alhora són la base que els enriqueix i que fa possible que la societat se’ls faci seus. Sense la participació activa de totes les persones que formen l’entitat i de les que col·laboren, de les comunitats monàstiques integrants, de les múltiples entitats, administracions i grups i dels nostres usuaris, l’ACUB no podria ser el que és i vol ser.